Giftcode Hải Tặc Vương


Thân chào các thuyền trưởng!

Với mong muốn mang lại sự hỗ trợ tối đa cho các thuyền trưởng khi bước chân vào thế giới hải tặc đầy thử thách, Tổng bộ Hải Quân Tri Ân Code tháng 4 vào hoạt động. Đây không chỉ là sự trợ giúp mà còn mang lại những khích lệ tinh thần vô cùng to lớn cho các thuyền trưởng trên con đường chinh phục Hải Tặc Vương.

  •  Nội dung hoạt động
  1.  Các thuyền trưởng đạt tương ứng nạp như các mốc Vip trong game
  2.  Thoả điều kiện nạp tương ứng Vip6,Vip7,Vip8,Vip9,Vip10,Vip11,Vip12
  3.  Mỗi thuyền trưởng có thể nhận Vip code mỗi mốc Vip 1 lần
  •  Thời gian hoạt động
  1.  Thời gian nhận code: Từ ngày 1-4-2019 tới 30-4-2019
  2.  Điều kiện nhận code: Tổng nạp Vip bắt đấu tính từ ngày 5-12-2018 tới 30-4-2019. Nhận code trong mục Sự Kiện
  •  Phần thưởng Code Tri Ân